18 december 1992 – 06.00

Trouwe Gebedskinderen,
Op 18 december 1976 hoorde Elisabeth voor het eerst Mijn Stem.
Nu ziet en hoort ze Mij voor de laatste keer.
Bidt kinderen, bidt voor de oorlogsgebieden.
Heeft uw ziel zich nog nimmer als boven de aarde en diep bewogen gevoeld, wanneer gij dacht aan het Geluk, dat u wachtte uw God te ontvangen en met Hem te spreken als met een Vader of met een vriend ?
In de Genade welke God jullie Schenkt, ligt somtijds iets plotselings, iets onverwachts, dat u moet beletten het vertrouwen te midden der beproevingen te verliezen; naar Gods wijze inzichten zijn deze beproevingen te verkiezen.
Wanneer gij een ogenblik ernstig nadenkt is uw lot ver te verkiezen boven dat der Heiligen. Zij zagen de Engelen, maar tot u daalt de God der Engelen af.
Jezus Verlangt meer van jullie dan enkel uwe tegenwoordigheid.
Wie heeft ooit begrepen hoe ver Zijn Barmhartigheid Zich Uitstrekt !
Nodigt Hij degenen, die bedrukt zijn, niet dringend uit tot Hem te komen ten einde door Hem Verkwikt te worden ?
Boezemt Hij die Heilige vrees voor het kwaad – dien afkeer van de zonde en die het begin der Liefde is, niet in ? Maar bovenal Schenkt Hij de nodige kracht het menselijk opzicht te trotseren -het juk der wereldse gewoonten af te schudden en aan de bekoringen en de betoverende macht der vermaken en vleierijen weerstand te bieden.
Kinderen bidt veel voor de meest verlaten zielen.
Bid voor de gruwelijke taferelen van hen, die abortus plegen en laat ze niet alleen staan die kleine onschuldige wichtjes.
En al zal Elisabeth geen algemene Boodschap te horen krijgen, Laat Ik u nimmer alleen staan, want Ik sta toch heel dicht bij u.
Blijf trouw de Gebedsdiensten volgen.
Ik Blijf u volgen al krijgt u dan geen Boodschap meer.
In de Hemel blijf Ik aan de noden van u allen denken.
Ik zal u blijven steunen.
Boezemt Hij die Heilige vrees voor het kwaad – dien afkeer van de zonde en die het begin der Liefde is, niet in ? Maar bovenal Schenkt Hij de nodige kracht het menselijk opzicht te trotseren -het juk der wereldse gewoonten af te schudden en aan de bekoringen en de betoverende macht der vermaken en vleierijen weerstand te bieden.
Kinderen, Ik Ga u Verlaten en zeg dan adieu.
Vaarwel tot in de Hemel. Deo Gratias !

Aanmelden voor de nieuwsbrief