15 september 1992 – 09.40 – O.L.Vrouw van Zeven Smarten

Elisabeth Ik kan niet langer Zwijgen, daarom Kom Ik om Mijn kinderen een Boodschap te Geven.
Hoe Zoet is Jezus als Hij Denkt aan het hart dat Hem liefheeft.
Gij weet niet en kunt niet begrijpen waarom uw hart Hem Beminnelijker vindt in de Schoonheid van Het Eeuwig Woord, Liefelijker in Zijn Kindsheid te Bethlehem dan in Zijn Oneindige Grootheid.
‘t Is voor u treffender Hem aan het Kruis op Calvarie te zien Sterven, dan Hem in den Hemel te zien Heersen, boven de Engelen Verheven, Hem aan de schepselen onderworpen dan Hem boven hen Verheven te zien.
Kinderen bidt veel voor de mensen in nood en voor de oorlogsslachtoffers.
Vraag om gelatenheid en geduld voor de zieken onder u.
Breng troost in het lijden en breng een bezoek aan de behoeftige.
Laat u de voorbijgaande dingen om De Grootheid van Jezus’ Liefde, vergeten.
Hij zal u Ontsteken geheel en al met Het Vuur Zijner Liefde, opdat gij van de Zoetheid Zijner Liefde geheel vervuld, van liefde brandend Hem dienen door uwe evennaasten te helpen.
Weet, dat Ik niet vaak u nog een Boodschap Geef.
Blijf in de liefde en vrede verenigd, dan zult gij uwen Schepper dienen.
Ik zal u nooit vergeten.
Vergeet gij de noodlijdende mens niet.
Ik Zegen u allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief