2 mei 1982 – 14.45

Mijn lieve kinderen heden ben Ik wederom afgedaald van de Hemel om u hier allen te begroeten, maar ook om u allen te danken, omdat u allen begrepen hebt, dat waar velen in hun midden zijn om te bidden, er ook overvloedige zegeningen en...

Lees verder
9 mei 1982 – 03.30

Als Moeder van alle kinderen wil Ik tegenover u niet langer meer zwijgen en wens daarom Mijn Woorden tot u te richten. Alhoewel u dacht, dat Ik u niet verstond, heb Ik aldoor geluisterd naar hetgeen u Mij te zeggen had. Uw verlangen, uit te zien...

Lees verder
30 december 1982 – 15.00

Mijn geliefden, Ik heb u niet langer willen teleurstellen bij het einde van dit jaar wat spoedig nadert. Mag Ik u vragen, hebt gij alles goedgemaakt wat soms nog in strijd is met uw geweten ? Hebt gij voldaan waarom Ik u vroeg in Mijn...

Lees verder
11 december 1982 – 07.00

Mijn dochter kom, want zolang als het kan wil Ik nog spreken tot allen die luisteren. Jezus heeft Zijn eerste Komst op aarde volbracht, waarvan gij allen steeds nog de heilzame vruchten plukken moogt. Op Zijn tweede Komst, die hoe langer hoe meer...

Lees verder
8 december 1982 – 03.00

Alleen tot hen die dit nog durven te lezen en geloven, dat hun Hemelse Moeder telkenmale de aarde weer bezoekt om Haar Boodschap te brengen en neer te laten schrijven voor al Haar kinderen, zou Ik nog blijven spreken. Maar de mens dwingt Haar om...

Lees verder
28 november 1982 – 14.30

Mijn kinderen, gij hebt meermalen beloofd om deze plaats te verdedigen waar Ik aan u wil verschijnen om de Boodschap door te geven, die de Hemelse Vader over u zendt. Hoe vaak echter doet het pijn in het Hart van Jezus, Onze Lieve Zoon, dat de...

Lees verder
14 november 1982 – 14.40

Gij zegt Mijn kinderen, dat gij alles wilt neerleggen in Mijn Handen. Met geheel uw zielen en al de krachten die er van uitgaan wilt gij alleen God toebehoren. Met velen zijt gij naar hier gekomen om verenigd te bidden rondom den Troon van Jezus...

Lees verder
11 november 1982 – 15.00

Geef Mij uw harten kinderen om het voor te dragen aan de Vader in de Hemel. Gij hebt al uw smeekbeden en uw goede adviezen van anderen opgevolgd door de gang te maken naar dit genadeoord. Gij hebt u niet laten misleiden door anderen om u af te...

Lees verder
26 september 1982 – 07.00

Mijn dochter schrijf ! Kinderen, wat Ik u te zeggen heb moet gij niet in alle stilte verbergen in uw harten, maar er ook uw medemensen van laten genieten. In de laatste Boodschap welke Ik tot u allen heb willen richten had Ik te kennen gegeven...

Lees verder
12 september 1982 – 07.00 Naamdag van Maria

Wederom wil Ik dan ook tot allen spreken. Niet allen zullen deze woorden verstaan, die Ik nu aan al Mijn kinderen van deze aarde richten zal. Niet alleen voor Mijzelve heb Ik genade gevonden bij God, maar voor iedere mens in het bijzonder. Het...

Lees verder
12 september 1982 – 15.00

Enkelen onder u zullen het niet begrijpen waarom Ik nu toch in uw midden ben gekomen. Ik had u hedenmorgen immers door een Boodschap medegedeeld, dat het vandaag dan deze enige mededeling was. Toch kon Ik, als Moeder zijnde, niet over Het Harte...

Lees verder
8 september 1982 – 03.00

Hier is Je Moeder Mijn dochter ! Vandaag wilde Ik komen om op elke plaats van de aarde Mijn kinderen te begroeten. Elisabeth: O, Moeder wat zijt Gij schoon ! en mag ik u uit naam van al Uw kinderen die ik hier mag ontmoeten, van harte feliciteren...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief