St. Jozef vereerders zullen wanneer zij op 19 maart sterven rechtstreeks naar de hemel gaan. (19.03.89)

Elisabeth, zoals je ziet is ook vader Jozef met mij vandaag afgedaald naar de aarde om allen te danken voor de bloemen en kaarsen welke ter zijner ere ontstoken werden.
Wanneer gij, mijn kinderen, in grote gezinsmoeilijkheden of werkeloosheid verkeert, doet dan een beroep op vader Jozef en bidt vaak het gebed wat ik op 13 juni aan allen gaf.
Hij aarzelde niet toen de engel hem vroeg zijn leven in dienst te stellen van de Messias.
Ook toen hem op dat ogenblik werd medegedeeld, dat zijn huwelijk met zijn bruid Maria niet geheel aan hem toebehoorde, aanvaarde hij, maar zorgde toch voor haar. Daarom ook wordt hij genoemd Steun van de huisgezinnen, ook vooral in droeve omstandigheden.
Zij, die goed hebben geleefd en steeds tot hem hebben gebeden, zullen, wanneer zij op 19 maart sterven, rechtstreeks naar den hemel gaan……… Bidt ook tot vader Jozef, opdat mede door zijn voorspraak bij God de Vader, Mijn Hofke mag opbloeien en dat Michaël de tegenstanders weert om deze verschijningsplaats van uw moeder niet te kunnen afbreken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief