Door hard zwoegen een karig loon.(08.09.84)

Iedereen ontvangt zijn loon om in het onderhoud te voorzien. Zelfs priesters ontvangen salaris of vergoeding naar arbeid, al zijn zij dan ook in dienst van God.
Zou iemand, die een bovennatuurlijke gave ontvangen heeft om mensen de handen op te leggen, hen te begeleiden en te ondersteunen in hun leed of lichamelijke pijn en soms uren bezig zijn om de patiënt moed in te spreken, dan geen honorarium mogen vragen? Hoe zouden zij brood op tafel brengen als de aalmoezen der mensen nihil of gering zijn om een gezin te kunnen onderhouden?
Zelfs Jozef, mijn bruidegom, die zijn gave als timmerman uitoefende, zorgde door hard zwoegen, dat er geleefd kon worden met een karig loon.
Houdt daarom alle kritiek verre van u verwijderd, want zelfs de vogelen des velds pikken het graantje bij de tuinder weg wat hij heeft geplant voor zijn eigen bestaan.
De Almachtige heeft de hongerenden met gaven overladen en rijken met lege handen heengezonden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief