Wees niet onhandelbaar. Accepteer uw ontberingen. (08.01.84)

Wees niet onhandelbaar voor uw gemeenschap waar gij mee samenleeft of werkt, maar weet uzelve te geven. Mocht het moeilijk zijn om dit alles waar te maken, leg je dan in handen van het heilig huisgezin.
Vader Jozef bleef de werkman, al woonde hij met de allerhoogste koning onder hetzelfde dak. Zelfs de wijzen uit het Oosten legden hun mantels van grootheid af om het goddelijk Kind te gaan begroeten. Zij knielden voor het Kind in de Kribbe en bemerkten hun kleinheid met een diep geloof.
Laat daarom al uw ontberingen welgevallen om Hem te volgen en het overtollige in menige uitgave beperken teneinde aan hen, die door hun armoede Zijn beeld in zich dragen meer goed te kunnen bewijzen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief