Wie kan beter lichtdrager genoemd worden dan vader Jozef! (02.02.80)

Lichtmis betekent licht brengen en wie kan beter lichtdrager genoemd worden dan vader Jozef! Hij gaf luister aan het huiselijk leven tijdens ons aardse bestaan. Hij geeft luister aan allen die hem aanroepen! In zijn handen zult gij geborgen zijn.
Wanneer gij tot God wilt naderen, zonder eerst een middelaar te zoeken, trekt Hij zich wellicht terug, zodat gij Hem niet zult kunnen bereiken. Nader dus nimmer uit uzelve tot God, hoe zachtmoedig en goedertieren Hij ook is, maar doe het door de tussenkomst van Jozef of Zijn moeder, als gij tot Hem wilt naderen om Hem iets aan te bieden. Nimmer zal ook ik mij in vrijgevigheid of liefde laten overtreffen, als ik zie, dat men zich alleen maar aan mij schenkt om mij te eren of te dienen, maar dat men zich ontledigt van het allerdierbaarste bezit om enkel en alleen maar Hem er mee te tooien.
Dan pas zal ik Mij geheel en al geven op een wijze, die gij voor onbegrijpelijk houdt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief