Jezus en de hemelbewoners noemen hem Vader Jozef.(01.11.79)

Ga in de grootste nood tot Jozef, die door onze Zoon vader genoemd werd, omdat deze eer alleen hem toekwam. Zelfs de hemelbewoners noemen hem vader Jozef, waarom zoudt gij dan wachten om tot hem, bijzonder vandaag uw toevlucht te zoeken.
Naast Jozef voel ik mij onafscheidelijk verbonden met Christus in de aanbiddelijke raadsbesluiten van Gods goedheid, maar ook in het werk van de heiliging der zielen.

(29.12.79) Wie het voorbeeld navolgt van Vader Jozef zal het werkelijke geluk vinden en zich waarlijk tonen Godvruchtig te zijn.

Aanmelden voor de nieuwsbrief