Vader jozef draagt er zorg voor dat onze huisgezinnen niets ontbreekt wat strikt noodzakelijk is. (19.03.84)

Gaat tot Jozef als ge het moeilijk hebt en geef hem de eer die hem toekomt. Bidt tot hem en trek ten strijde als het gaat om het ongeboren leven, want als hoofd van het heilig huisgezin zal hij nooit tolerant kunnen zijn als het zo pas ontluikende leven toch wordt afgebroken.
Of het gezin in armoede verkeert en daardoor één mondje meer te veel wordt, of wanneer de moeder het leven zou moeten laten door een nieuwe zwangerschap, dan wel een onvolwaardig kind ter wereld moeten brengen, vader Jozef toch de rechtvaardigheid zelve blijft.
Bidt ook tot hem voor alle belangen van de H.Kerk.
Smeek zijn bescherming af over de paus, de bestierder der Kerk en de plaatsbekleder van Christus. Want deze opperherder is het hoofd, waarvan de zetel Rome de plaats laat, die haar toekomt.
Vader Jozef, de nederigheid zelve, is het voorbeeld der werklieden.
Zoek daarom uw steun bij hem wanneer ge als arbeider overbodig lijkt te zijn. Hij zal er zorg voor dragen, dat het huisgezin niets ontbreekt, wat strikt noodzakelijk is.
Blijf bidden tot hem, want ook zijn naam zal zegen brengen.

{spraak titel=”Lees voor:” mp3=”DR000498″}

(01.05.86) Wanneer u het moeilijk hebt in gezin of bij uwen arbeid, neem dan uw toevlucht tot vader Jozef. Hij zal u bij den hemelsen Vader aanbevelen en nimmer zult u tevergeefs een beroep op Hem doen als het de Vader behaagt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief