15 augustus 1989 – 14.15

Ja kinderen, heden dat U tesamen zingt : “Hoor ons roepen, o Moeder van God !” ben Ik. waarom zou Ik U niet tegemoet willen komen nu jullie met zovelen aan deze pelgrimstocht deelnemen om Jezus’ Heilig Aanschijn te aanbidden en...

Lees verder
27 augustus 1989 – 14.07

Kinderen, gij zit met velerlei vragen en ziet er naar uit of Uw Hemelse Moeder deze ook zal beantwoorden. Zij, die hunkeren om genezing te verkrijgen voor hen, die hun lief zijn, moeten nimmer wanhopen, want dan zal hun Heer en Redder aan geen...

Lees verder
2 januari 1989 – 23.45

Trouwe Gebedskinderen. Vandaag vierde de Hemel de Feestdag van de Zoete Naam Jezus. Dat in Zijn Naam, alle knieen zich buigen van die in den Hemel, op aarde en onder de aarde zijn. Vraag aan Hem of Hij u de Genade wil verlenen geen middel...

Lees verder
18 januari 1989 – 13.52

Kinderen, reeds vele malen heb Ik u hier, via Mijn dochter al bezocht om op passende tijden leerzame Boodschappen aan u te richten. “Waarom”, zo luidt hier en daar de vraag, “waarom komt O.L.Vrouw zo vaak naar deze plaats en...

Lees verder
21 november 1989 – 03.00

Mijn getrouwen ! Voordat het jaartal 1989 ten einde loopt, kom Ik heden nog aanmaal om U allen op de datum van Mijn Opdracht een hoognodige Boodschap brengen. Wellicht waren Uw verlangens, om op de Pelgrimstocht naar Mijn Hofke, op die...

Lees verder
3 november 1989 – 14.10

Gegroet Mijn kinderen ! Het deed Mij vreugd, dat U er was al waren er weinigen van Mijn getrouwen hier aanwezig om Onze Zoon, Uwen Heer, te komen aanbidden en vereren, door dit liefdegebaar van Uw kant aan Het Heilig Aanschijn. Door werkzaamheden...

Lees verder
24 september 1989 – 14.05

Denk aan Mij ! Wanneer U het zwaar en moeilijk hebt, Mijn kinderen, denk dan aan Mij ! Want geen enkel ogenblik, wanneer gij overladen zijt met droefenis, zal Ik jullie vergeten. U begrijpt God niet, omdat Hij Uw dierbaarste bezit ontnomen heeft...

Lees verder
13 september 1989 – 14.15

Gegroet gij allen ! Ook U wil Ik noemen Mijn getrouwen, want U hunkerde voortdurend naar deze plaats om Jezus’ Heilig Aanschijn te aanbidden en Ons met Uw bezoek te vereren. Gisteren vierde Uw Hemelse Moeder Haar Naamdag en daarmee wil Ik U...

Lees verder
10 september 1989 – 14.00

Luister aandachtig kinderen naar de Boodschap die Ik vandaag tot U richten ga. In grote gedruktheden des levens moet gij Uw ziel tot God verheffen door oefeningen van geloof en van vertrouwen, welke in tijden van beproeving des te...

Lees verder
8 september 1989 – 14.05

Kinderen, gaarne wil Ik U Mijn dankwoord uiten, omdat U aan Mijn laatste Advies gehoor hebt gegeven. Doch niet allen hebben Mijn Raad opgevolgd. Zei de Stem van uw geweten soms, dat dit Mijn Woorden niet konden zijn ? Hoe durft gij dan te zeggen...

Lees verder
5 juli 1989 – 14.07

Allereerst groet Ik U allen, daar U trouw blijft aan Mijn Oproepen om als pelgrims naar deze plaats te komen. Laat U nooit overreden, dat Uw Moeder verlangt om naar verre oorden te gaan, want niet allen zijn Genade-oorden, al laat het zich...

Lees verder
9 juli 1989 – 14.00

Mijn Geliefden, reeds zo vaak heb Ik tot allen gesproken die het hoorden en Mijn Boodschappen wilden begrijpen en bezitten, maar toch schijnt het niet voldoende te zijn geweest. Want telkens stelt men weer de vraag : “Is O.L.Vrouw er niet...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief