23 juli 1989 – 14.07

Kinderen, Mijn Moederlijk verlangen kreeg het gevoel dat Ik hier moest zijn, daar Ik Uw noodkreet kende. De verwachting ener kostelijke Genade is niet altijd toereikend om uwen wil te bewegen, zich met een uiterste beslissing voor de deugd te...

Lees verder
8 juni 1989 – 01.00

Kinderen, in opdracht van de Hemelse Vader kom Ik U vandaag toespreken als Moeder van Goede Raad en als Zetel der Wijsheid. Allen zijt U ervan overtuigd, dat alleen God beschikt over leven en dood. Niemand heeft het recht om de menselijke...

Lees verder
25 juni 1989 – 14.10

Kinderen, de Hemelse Vader verleende Mij toch Zijn toestemming om af te dalen naar deze Plaats, alhoewel Ik weet, dat er altoos onder de pelgrims kinderen zijn die over Elisabeth op een minder aangename manier spreken en daardoor proberen Mijn...

Lees verder
9 april 1989 – 14.07

Kinderen, verwacht nimmer dat Ik tevergeefs naar U luister in al Uw moeilijkheden en verdriet. Zelfs, wanneer U Mij niet meer zou beminnen, blijf Ik U liefhebben en steeds achtervolgen om U wederom te winnen voor ons Heilig Geloof. Weet, dat Uw...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief