3 november 1987 – 10.35

Trouwe Gebedskinderen !
Het doet een moederhart beslist goed wanneer zij al haar kroost verzameld heeft om samen te delen wanneer vreugde of verdriet hun passeert. Samen zijn ze sterk wanneer ze samen toeschouwer willen zijn van een Groots gebeuren bij een van haar gezinsleden.
Vandaag is het reeds 10 jaren geleden, dat de Afbeelding van Het Gekroonde Gelaat van Onze Zoon Jezus Christus in de woonkamer van deze Plaats begon te Bloeden.
Mijn dochter, gesteund door andere biddende personen hier, vroeg de herder van deze parochie of hij wilde komen zien naar dit Bloedende Tafereel. Maar neen….. geen tijd, want hij moest naar de Abdij van de communiteit en zijn confraters zouden hem mede begeleiden. Geen tijd voor de Godmens.
Vandaag passeert dit Groots Gebeuren voor de elfde maal.
Meerdere van Mijn kinderen had Ik gaarne hier ontmoet.
Was het misschien ook nu teveel gevraagd om Jezus te komen vereren op deze Bijzondere Dag ?
Waarom gebeurde dit Verheven Teken ?
De mens wordt gevraagd zich met Jezus’ Verlossingswerk te verenigen, aan te sluiten bij Zijn Lijden en Dood waardoor Hij alle mensen verlost heeft uit de slavernij des duivels.
Als u probeert het lijden te accepteren en volhoudt, zal dat langzaamaan beter te dragen zijn. God schenkt kracht naar kruis, zeker als je er om vraagt. God beleeft geen plezier in het leed. Dat zou sadisme zijn. Als iemand zijn lijden verenigt met dat van Jezus Christus, dan is zijn lijden ook heilzaam voor anderen.
Verheug u eerder daarover, want in de mate, dat ge heel dicht deel hebt aan het Lijden van Jezus, zult ge eens juichen van blijdschap na dit leven.
De mens kan zich ook blijven verzetten tegen het lijden en in opstand komen tegen God. Het zal hem verbitteren en nog ongelukkiger maken. Wel jammer ! Want door het lijden kan de mens ook voldoen voor zijn zonden. Door het geduldig te dragen, kunt ge ook uitboeten voor de zonden van anderen. Zo iemand kan nog gered worden voor de Hemel, door het in stilte gedragen verdriet van een onbekende.
Niemand weet ervan; ook de lijder niet, maar God wel !
Iedereen heeft een geheimzinnige invloed ten goede of ten kwade. Misschien nog na de dood. Wie zal zeggen hoever die invloed zich uitstrekt !
In het lijden ligt ‘n kracht verborgen die de mens innerlijk met God verenigt, dus een bijzondere Genade. Aan “deze” dankten vele heiligen hun bekering tot een dieper Godsdienstig leven.
Het gevolg van deze ommekeer is, dat de mens ontdekt, dat zijn lijden vruchtbaar kan worden voor velen en vooral, dat hij in lijden een nieuwe mens wordt. Als de mens zijn kruis opneemt en zich zo op geestelijke wijze verenigt met Het Kruis van Christus, dan gaat hij het nut inzien van zijn lijden voor ‘t heil van velen. Dan vindt de mens innerlijke vrede en zelfs geestelijke vreugde. Hij weet immers, dat hij daarmee aanvult wat nog aan het Lijden van Christus ontbreekt. God neemt niet alle leed weg uit uw leven.
De Heer zegt : “Wie Mijn leerling wil zijn, volge Mij !”
Alles wat God geschapen heeft is goed. Maar er kan misbruik van worden gemaakt.
Hij gaf de mens de Tien Geboden als een gebruiksaanwijzing hoe hij met het geschapene (ook de mens ) moet omgaan.
God loont het goede en straft het kwade.
Het lijden moet de zondaar tot bekering brengen.
Het goede in de mens moet hersteld worden in zijn verhouding tot de medemens tegen wie hij misdeed.
Kinderen, gij waat niet hoelang en hoe vaak Uw Moeder nog komen zal. Misschien was het vandaag de laatste maal, dat Ik Mijn Woord aan u gaf.
Wees dankbaar, dat Ik u zo veelvuldig bezoeken mocht om telkens ook zoals nu, de Zegen te mogen ontvangen van Mijn Priesterzoon, waarbij Ik Mij aansluit om u te bergen in Mijn Moederhart.
Gegroet!
Nu laat Ik je iets anders neerschrijven : Het witte kleed wat Ik droeg, beeldde de Onbevlekte Moedermaagd uit en de Twee Rode Harten betekenden de Verbondenheid van Jezus Mijn Zoon met Zijn Moeder in Het Bitterste Lijden.
De Rode Schoudermantel welke Ik daarover droeg gaf de rode mantel aan, waarmee Mijn Zoon Jezus bespot werd als de “Koning der Joden”.

Aanmelden voor de nieuwsbrief