Abortus dooft het Licht in u. (22.01.79)

Houdt elkeen voor, dat abortus moord blijft. Weet lieve men­sen, wanneer gij gedood hebt, dat het Licht het vuur zal doven en de duisternis zal u overvallen. Waarom denkt ge, heeft de Vader gezegd: “Ga en vermenigvuldig u!” Dat was...

Lees verder
Nederland heeft het grootste aandeel in abortus.

Nederland heeft het grootste aandeel in abortus (06.08.79) God de Vader heeft Mij opnieuw gezonden om wederom gebed te vragen aan Mijn kinderen om de abortus te doen stoppen! Weet ge Mijn kinderen, dat Nederland het grootste aandeel in abortus...

Lees verder
Het volk komt opnieuw in opspraak (02.04.79)

Drie-en-dertig jaren lang heeft Hij het leven gekend, toen haalde men Hem van Mij weg om Hem te kruisigen en te doden. Ook nu komt het volk weer in opspraak, maar nu om hun eigen kind te doden, het ongeboren leven wat onmachtig is en geen verzet...

Lees verder
Het gevaar van geklaag en gemor. (16.06.79)

Versmaadt gij de zoetheid van het Hemelse Brood en bent gij op pad al het moderne na te jagen? Verheft uw geest zich niet tot God, maar zijt ge belust steeds het tijdelijke te bezitten, dan dient gij Hem niet in de geest der liefde. Deinst gij...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief