In de H.Communie leert Hij ons Zijn Voorschriften beter te kennen en gemakkelijker te onderhouden. Hij doordringt altijd geheel ons binnenste.(26.07.79)

Van het begin der wereld heeft God Zichzelf aan alle mensen beloofd. Doch niet tevreden met éne gelofte, die eerst pas na de dood in vervulling zal gaan, heeft Hij u in dit leven Onze Zoon geschonken en in Hem Zichzelf.
In de H.Communie is Jezus uw beginnende Gelukzaligheid. Hij schenkt u bovendien Zijn Geest van Licht en Waarheid door de Heilige Geest, om u Zijn Voorschriften beter te doen kennen en gemakkelijker te doen onderhouden.
Geen gedachten, niet het geringste blijk van genegenheid en liefde, geen werk van u laat Hij aan Zijn aandacht ontglippen. Al de haren van uw hoofd zelfs zijn geteld nog tot op dit ogenblik en ook altijd daarna doordringt Hij geheel uw binnenste. De gedachten hieraan zullen u doen sidderen als gij gelooft wat Ik nu gezegd heb.
Wie houdt zich met zoveel liefde en zorg met uw welzijn bezig? Niemand! En toch bewijst ge Hem weinig wederliefde daar tegenover. Wordt deze liefde, die toch elke mens bezit niet geheel of gedeeltelijk vaak in beslag genomen door een of ander schepsel?
Is uw hart nog brandend van liefde tot Hem? Kunt gij daar ja op antwoorden?

Aanmelden voor de nieuwsbrief