Wacht Zijn Komst af en bereid u voor om zoals de Engelen te zullen schitteren van licht en liefde (02.08.80).

Heeft uw ziel zich nog nimmer als boven de aarde en diep bewogen gevoeld, wanneer gij dacht aan het geluk, dat u wachtte, uw God te ontvangen in de H.Communie, met Hem te spreken als met een vaderfiguur, als met een vriend?
De Engelen schitterden van licht! Op Hen vielen de stralen van de Goddelijke Genade!
Ook uw harten moeten bij Jezus blaken van het Vuur der Goddelijke Liefde. Bid Hem met aandrang om het met dat Vuur te ontsteken.
Maak het zò, dat de Engelen, Die het Tabernakel omringen, uw gedachten en uw liefde steeds als een welgevallig offer de Heer aan kunnen bieden, tot op de dag, waarop uw ziel van alle banden vrij, met de Engelen de ruimte doorklieven om de eenmaal naar de aarde terugkerende Verlosser te vergezellen!
Wacht, in deze gedachten verdiept, Zijn Komst af en bereid u voor om zoals de Engelen te zullen schitteren van licht en liefde.

Aanmelden voor de nieuwsbrief