Vergeet niet het 8ste gebod (29.11.87)

Ook het 8ste Gebod, wat God aan de mensen gaf, wordt nog maar nauwelijks overwogen, ja meestal niet serieus genomen. Veel laster is er in de wereld; men durft zelfs meerdere malen vals te getuigen over zijn naaste. De lastertaal aan zijn medemens...

Lees verder
De zonde van de laster berokkent 3- voudige schade

Leef altoos in de Geest van Jezus Christus. Doet niemand leed aan door het lasteren. Lasteren is kwaadspreken over iemand, dat niet waar is. De zonde dezer berokkent een drievoudige schade; zij schaadt de geestkracht, daar zij de mens ongeschikt...

Lees verder
Door hard zwoegen een karig loon.(08.09.84)

Iedereen ontvangt zijn loon om in het onderhoud te voorzien. Zelfs priesters ontvangen salaris of vergoeding naar arbeid, al zijn zij dan ook in dienst van God. Zou iemand, die een bovennatuurlijke gave ontvangen heeft om mensen de handen op te...

Lees verder
Verlovingsfeest van Jozef en Maria. (23.01.82)

Luister mijn kinderen en zing met het koor der Cherubijnen en Serafijnen onze Heer den lof dien Hem alleen toekomt ! Want Hij heeft mij op aarde een man gegeven, die de reinheid en zuiverheid bezat als het licht van de zon, de maan en de sterren...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief