Uw mening naar voren brengen is heel wat zachter dan iemand belasteren. (23.11.88)

Hij verbergt Zich om U Zijne Heerlijkheid eerst dan in den Hemel te doen aanschouwen. Maar daarnaast verwacht Hij van U, dat geen enkele mens gehaat of veroordeeld wordt.

Oordeel daarom niet, dan zult ook gij niet veroordeeld worden.

Uw mening naar voren brengen is héél wat zachter dan iemand belasteren en veroordelen. Als ge oprechte liefde bezit kunt gij zulke grove zonden niet doen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief