zeg niet dat gij van elke vriendschap verstoken blijft

Bidt Mijn trouwe gebedskinderen en onderhoudt de geboden die Chris­tus u allen gegeven heeft. Geef geen kritiek op uw partner, noch op degenen die u omringen door te zeggen, dat gij van elke vriendschap verstoken blijft.

Als u kwaadspreekt van deze mensen en uw hart in opstand komt, daar ge meent met alles alleen te staan, zal de schuld eerder bij uzelve rusten.

Behoudt de liefde tot elkaar, dan vindt ge geluk in uw huwelijksleven, zodat uw kinderen niet kunnen of hoeven te zeggen: “Wat is er omgegaan in het hart van onze vader, toen moeder hem niet wilde begrijpen?”

Elk kind zoekt naar de liefde van zijn moeder, omdat zij degene is die met haar kroost dagelijks omgaat. Maar als zij meer naar vader neigen om getroost te worden, moet ge eens bij uzelf te rade gaan, dan zult ge ontdekken en moeten toegeven, dat het ook anders kan.

Aanmelden voor de nieuwsbrief