De zonde van de laster berokkent 3- voudige schade

Leef altoos in de Geest van Jezus Christus.

Doet niemand leed aan door het lasteren. Lasteren is kwaadspreken over iemand, dat niet waar is. De zonde dezer berokkent een drievoudige schade;

zij schaadt de geestkracht, daar zij de mens ongeschikt maakt om offers te brengen;

zij schaadt zijn neigingen, die zij afkerig maakt van haar oorspronkelijke onderwerping aan den Wil van God en

zij benadeelt het geluk, dat slechts in orde en vrede kan bestaan.

De zonde vernietigt de orde en neemt den vrede weg.

Ach, hoe dikwijls blijft de mens aan den rand des afgronds gekluisterd, terwijl men toch zo vurig wenst het goede te verrich­ten, waarnaar men met zoveel moeite streeft !

Wanneer men, bereid om een nieuw leven te beginnen, zich van angst voelt aangegrepen het vroegere leven vaarwel te moeten zeggen, dan trekt de rede haar besluit om een nieuw leven te gaan leiden niet terug, maar de wil blijft besluiteloos wankelen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief