neem bedrog van anderen niet voor waarheid aan zonder er zelf iets van gezien te hebben (24.03.89)

Iedereen kreeg de vrije wil om naar eigen keuzen goed of kwaad te doen. Hoeveel kwaad gebeurt er al in gedachten. Denk er aan dat het laster wordt als men grove leugens over de Mijnen zegt.

Als men bedrog van anderen voor waarheid aanneemt zonder dat men er zelf iets van gezien heeft, noch de betreffende persoon gehoord, waarover gesproken werd, dan wordt deze laster dubbel zwaar aangerekend bij Gods laatste Oordeel.

Als gij werkelijk durft te geloven in Gods Barmhartige Liefde om uw lijden en offer tot het goede om te buigen, dan zult gij Hem moeten danken.

Jezus spreekt: Ook gij Mijn volk luistert naar Het Woord wat Ik tot allen richt.

Hoe vaak is er haat en roddel ?

Meent ge werkelijk, dat God U daarover niet zal aanspreken, omdat ge naar eigen mening zoveel goede daden deed ?

Als iedere mens zijn eigen fouten in de spiegel kon waarnemen zou het hem niet meer verwonderen, dat de wereld zo slecht is en een waar tranendal. Men zou dan ophouden om God voor alle onheil ter verantwoording te roepen. Ik wil U er op wijzen, dat U Hem eerder danken moest als Hij U op Uw fouten wees.

God gaf allen een vrije wil, maar deze wordt vaak verkeerd gebruikt.

Toch zal Ik alle kwade neigingen der mensen weer in Handen nemen om alles ten goede te keren.

Aanmelden voor de nieuwsbrief