De duivel zet u aan tot grove kwaadsprekerij van degene die met u optrekt (02.07.87)

Jezus roept steeds: “Komt allen tot Mij !” Gij hoort die Roepstem en doet wat uw hart u ingeeft.

Toch is uwen gang geen altoos vlekkeloze. Want naast het gebed, zet de duivel u aan tot grove kwaadsprekerij over diegene die met u dezelfde richting opgaat.

Gij duldt hem niet en hebt daarom alle kritiek over deze mens, maar over uzelve zijt gij volkomen tevreden, want……gij bidt en de voldoening hierover straalt van u af.

Voelt gij dan niet, arme ziel, dat uw pelgrimstocht en gebed weinig vruchten opleveren en als het ware in het niet verdwijnen, als gij uwen medemens veracht of kwaad van hem spreekt?

“Draagt elkanders lasten, zo zult gij Christus wet vervullen. Wat de mens van tegenwoordig vraagt is de Christen die “open” is, begrijpend voor iedereen, “beschikbaar”, die het menselijke erkent en waardeert, dat u allen verbindt.”

Aanmelden voor de nieuwsbrief