1 juli 1985 – 14.35

Aanschouw Mijn kinderen de vele erbarmelijke Wonden van Jezus’ Goddelijk Hart. Deze maand, die bijzonder is toegewijd aan Het Kostbaar Bloed van Jezus Christus, moest een graadmeting bevatten in het hart van elke mens om de liefde te...

Lees verder
21 juli 1985 – 02.30

Ten enenmale zal men niet kunnen begrijpen, dat deze Boodschap geschreven werd door een begenadigde, die aan beide handen verlammingsverschijnselen vertoonde, een ander maal zal men aan hallucinatie denken, ja misschien wel aan een hysterisch...

Lees verder
6 juni 1985 – 23.50 Sacramentsdag

Vandaag zou de Kerk de feestdag vieren van het Allerheiligste Sacrament des Altaars, waar Jezus op Witte Donderdag tijdens Zijn Openbaar Leven allen deelgenoten maakte van dit Glorierijke Gastmaal. Weinigen kennen echter nog dit Grootse Gebeuren...

Lees verder
9 juni 1985 – 14.20

Gij allen die gekomen bent naar deze plaatds om aan te zijn in gebed, kent de beproevingen welke u tegenstaan ofwel doormaakt. Maar ook zij, die deze woorden later vernemen, kennen en hebben momenten van tegenspoed en smart van lijden en offer...

Lees verder
13 juni 1985 – 14.20

Alhoewel Mijn laatste Boodschap u niet of nauwelijks bereikt heeft, kan Ik niet nalaten om de trouwe pelgrims van deze plaats, Mijn beminde kinderen, te begroeten. Mijn Moederhart straalt liefde uit voor hen, die deze grond willen erkennen als...

Lees verder
23 juni 1985 – 14.10

Kinderen luister naar de Woorden welke Ik vanuit dit Genadeoord tot u allen richt. In uw jeugdjaren werd u reeds voorgehouden, dat Jezus, Mijn inniggeliefde Zoon, Zich 40 dagen en nachten terugtrok in de woestijn om er te vasten en te bidden tot...

Lees verder
5 april 1985 – 14.40 Goede Vrijdag

“Ziet hier de Lijdende Godmens !” Een mens die lijdt omdat Hij God is ? Hoe is dat mogelijk, een God kan toch niet lijden ? Deze gedachten passeren zo vaak de gedachten der mensen. De mens gelooft alleen wat hijzelf gezien heeft of...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief