13 juni 1985 – 14.20

Alhoewel Mijn laatste Boodschap u niet of nauwelijks bereikt heeft, kan Ik niet nalaten om de trouwe pelgrims van deze plaats, Mijn beminde kinderen, te begroeten.
Mijn Moederhart straalt liefde uit voor hen, die deze grond willen erkennen als het Oord van Genade, dat u door de Toren van David gegeven worde.
Laat u echter niet door “boze tongen” afleiden, als zou dit niet de plaats zijn waar de Moeder van Jezus tot u spreekt.
Gij komt om te bidden, omdat Uw Moeder – die gij Toren van David noemt – het u telkens vraagt.
Het zal u bekend zijn, dat de satan reeds de vlucht neemt, als hij de naam en het gebed hoort uitspreken : “Heer red ons ! als het “gevaar” ons bedriegt, dat Gij de God zijt, Die ons niet hoort !” Zelfs bij de aanroeping van uw Bewaarengel zult gij u veilig weten. Vraag om bijstand van de H.Aartsengel Michael, die “hem” voeren zal naar de eeuwige afgrond, de hel.
Neem uw Rozenkrans ter hand wanneer het gevaar u dreigt te strikken, of mee te sleuren wanneer gij bekoord wordt de andere weg in te slaan. Laat de omvormende kracht van liefde in werking treden, die u tot een betere mens maakt. Richt de liefde naar boven, zoals een Roos zonder doornen haar knop zal voeden langs de stengel en de stengel op de kracht rekent van de wortel, om zo torenhoog de top te bereiken die gewenst is.
Zo zal de “Roos der Liefde” de Toren bereiken waartoe de God van het Heelal Haar geroepen heeft. Wie tot hoge contemplatie wil komen, zal nederig erkennen, dat God het is, Die ons alles geeft.
Jezus heeft het aloude gebod opnieuw voorgehouden als het eerst noodzakelijke, het alles overtreffende : “Gij zult de Heer Uw God liefhebben met geheel uw hart !”
De Goddelijke werking wordt in feite echter vaak gebonden door de menselijke vrijheid. Wie dankbaar is tegenover Jezus, omdat Hij Zijn Heilig Bloed heeft doen vloeien en van die dankbaarheid de voortdurende stemming maakt van Zijn Hart, zal met Jezus innig omgaan.
Wat een voorrecht telkens tot Jezus te mogen zeggen : “Gij hebt voor mij Uw Bloed gegeven “, volgt dan niet spontaan : “ik geef U mijn gehele leven ?”
Wie Jezus’ Lijden overweegt en denkt aan het vloeien van dat H.Bloed, komt tot diep en innig mede-lijden.
Lieve kinderen, blijf met Jezus’ Lijden en Kruis verbonden, dan zal Hij u voeren naar de bron van eeuwig samenzijn met Hem.
Strijdt allen tesamen voor de eer van God, om dit Genadeoord mee te helpen opbouwen en gij zult de kracht bekomen die Uw Moeder u mag verlenen.
Met de Priester tegelijk zegen Ik u !
Dag kinderen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief