2 april 1979 – 03.00

Wees waakzaam, Mijn kinderen, want het uur is gekomen, dat Mijn Zoon zal worden gedood!
Valse profeten zullen opstaan en Zijn plaats zullen zij innemen wanneer Hij Gestorven is.
Bid vaak het Rozenkransgebed en de gebeden, die de Engel gesproken heeft bij Mijn Ontvangenis.
Denk aan de priesters, die het in deze moderne tijd bijzonder moeilijk hebben. Zij zijn de verdedigers van de Kerk van Mijn Zoon!
Maar de man van verderf probeert hun hoge voorname positie te bezetten om verdeeldheid te brengen onder hen, die de plaats van Mijn Vader besturen.
Mijn Hart weent van medelijden om hetgeen deze valstrikkers teweeg brengen, want deze duivels loeren blindelings op uw medeburgers om het zaad te strooien voor hun ondergang.
Weldra zal de ongerechtigheid zijn grenzen overschrijden, zodat zelfs de uitverkorene kinderen Gods zullen vrezen nog verder hun aanhankelijkheid en liefde te bewijzen.
Ja, hun laatste restje liefde zal het kwade niet kunnen overtreffen.
Men probeert de Tempel van Mijn Zoon af te breken, maar in eeuwigheid zal hij blijven bestaan, want zijn grondvesten zijn duurzaam en kunnen niet vernietigd worden.
Mijn Zoon wordt gekruisigd door de dienaren van Zijn Eigen Huis.
Men denkt, dat alleen een hoge rang een waarborg is voor eigen redding. Doch wanneer men het gebed verwaarloost wordt het licht gedoofd!
God heeft de mens talenten gegeven om er van te leren, niet om te misbruiken.
De Vader heeft de mens geleerd hoe men nieuw leven kan vormen, maar zodra men genoten heeft om de kennis van het bestaan te winnen, trekt men het zwaard recht om het te doden.
Hoe groter de zondigheid, hoe zwaardere straffen u te wachten staan.
De rampen, die uw aarde zullen treffen, zullen door de wetenschap geen redding kunnen brengen.
Alleen het gebed kan nog de boventoon voeren!
Wetenschap is enkel gegeven aan intelligent begaafde mensen, doch het gebed is voor elkeen aan te leren en daar hoeft men ook geen enkele zilverling voor neer te tellen. Niets is voordeliger aan te leren dan het gebed en de liefde.
Gebed en boete kunnen meer redding brengen dan geld en bezit.
Ook met geleerdheid hoeft men niet bij God aan te komen, want Hij, Die Wij Onze Zoon mochten noemen, was het Kind van een gewone timmerman.
Wij hebben Hem met Liefde opgevoed, maar door haat heeft men Hem gedood.
Drie-en-dertig jaren lang heeft Hij het leven gekend, toen haalde men Hem van Mij weg om Hem te kruisigen en te doden.
Ook nu komt het volk weer in opspraak, maar nu om hun eigen kind te doden, het ongeboren leven wat onmachtig is en geen verzet kan leveren, het krijgt zelfs geen kans om zijn hulpgeschrei te laten horen buiten de moederschoot.
Men mag de vrijheid van een ander mens niet aantasten. Heeft men verwekt om te doden? Waarom hebt gij dat gedaan? De zwakste der schepselen durft gij aan, maar aan de Hand van het geschapene zult gij niet ontkomen!
Weet, dat uw straffen groot zullen zijn, gij die hebt meegeholpen dit prille bestaan uit te moorden!
Abortus Provocatus is het vernietigen van een onschuldig mensenleven! Want nooit meer is er een grotere zonde dan uw eigen kinderen te doden.
Bid deze maand, die de naam draagt van pril geluk, om de bescherming van het leven!
Allen zullen de Genade bekomen om deze grove zonden de kop te drukken.
De Goddelijke Drieeenheid verleent Mij de Macht om u te Zegenen!
Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief