8 december 1979

…Als gij zuiver van gedachten bent, voorzichtig in uw woorden, krachtdadig in al uw handelingen, medelijdend met het lot van uw evennaaste en ijverig in het gebed. Als gij waakt hoeft gij niets te vrezen! Martha stelde zich alleen tevreden...

Lees verder
11 oktober 1979

…Probeer u aan te leren om bij alles te kunnen zeggen: “Heer, indien het U behaagt, dat het dan aldus geschiede en zo dit strekt tot Uwe eer, dat het dan geschiede in Uw Heilige Naam” Het is dikwijls moeilijk om de waarheid te...

Lees verder
12 september 1979

Mijn kinderen, toen gij uw hart had klaargemaakt om Jezus, Mijn Zoon, te ontvangen, was Ik reeds hier aanwezig! Op hetzelfde ogenblik, dat Hij hier Zijn intrede deed, was Ik ook bij Hem. Want zoals Ik reeds meermalen gezegd heb, zal Ik Mij steeds...

Lees verder
29 augustus 1979

…Wanneer ge fout bent geweest en ge bent er ten volle bewust van, zeg dan de woorden na van de verloren zoon: Vader, hier ben ik, want ik heb gezondigd tegen de Hemel en tegen u, ik verdien zelfs niet nog uw kind genoemd te worden! Wees...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief