29 augustus 1979

…Wanneer ge fout bent geweest en ge bent er ten volle bewust van, zeg dan de woorden na van de verloren zoon: Vader, hier ben ik, want ik heb gezondigd tegen de Hemel en tegen u, ik verdien zelfs niet nog uw kind genoemd te worden!
Wees niet bang, dat ge een afwijzing kunt verwachten, want ook de teruggekeerde zoon vond genade bij zijn vader.
Mochten er onder u zijn, die zich misschien schamen om in alle nederigheid de Vader aan te spreken, kom dan naar je Moeder. Ik ben immers de Middelares van alle Genade!
…Blijf bidden en smeken als gij in nood verkeert, dan zal Ik opnieuw alles de Vader voorleggen, die Mij niets zal weigeren, omdat Ik de Moeder van Zijn Zoon mocht baren en Hem mocht voeden en strelen aan Mijn Boezem.
Wat Ik beloofd heb, zal Ik geven en wat Ik gezegd heb, zal Ik nakomen, mits men in Mijn Liefde getrouw blijft ten einde toe!
Schrijf Mijn Woorden op in uw harten en overweeg ze met zorg, want ten tijde van bekoring en moeilijkheden zult gij ze bitter hard nodig hebben.
Zeg dikwijls: Heer, leer mij Uw Wil kennen en te volbrengen, dan zal de liefde van mij uitgaan!
Zoals Ik reeds eerder heb medegedeeld: vraag rechtstreeks aan Mij en innerlijk zult gij vernemen wat u te doen staat.
Luister daarom naar Mijn Stem, die alle raadsels zal oplossen en bid, dan kunt gij alles van Mij gedaan krijgen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief