11 oktober 1979

…Probeer u aan te leren om bij alles te kunnen zeggen: “Heer, indien het U behaagt, dat het dan aldus geschiede en zo dit strekt tot Uwe eer, dat het dan geschiede in Uw Heilige Naam”
Het is dikwijls moeilijk om de waarheid te beoordelen of een goede, dan wel een kwade geest u aanzet. In zulke omstandigheden zal de H.Geest u verlichten, als gij Zijn Bruid benaderen zult om Haar Raad te bekomen.
Elke moeder weet het beste, wat haar kind verlangt. Dacht gij dan, dat Ik niet zal zwichten als zo’n grote schare van kinderen Mij aanroept? Zelfs als alleen de echo’s te horen waren van de uitroep Moeder, zou het voldoende zijn om Mijn Hart te treffen, dat verzucht naar wederliefde van Mijn kinderen!
Ik heb het Moederschap aanvaard toen de Engel Mij de Boodschap bracht Moeder te willen worden van de Verlosser Die Jezus genoemd wordt.
Ik gaf Mijn fiat, omdat Ik wist, dat de Vader dit van Mij vroeg.

Aanmelden voor de nieuwsbrief