8 december 1979

…Als gij zuiver van gedachten bent, voorzichtig in uw woorden, krachtdadig in al uw handelingen, medelijdend met het lot van uw evennaaste en ijverig in het gebed. Als gij waakt hoeft gij niets te vrezen!
Martha stelde zich alleen tevreden door te zeggen: “Heer, dien Gij Liefhebt is ziek”! Zij vroeg Hem niet om Lazarus te genezen, maar herinnerde Hem er alleen maar aan en de Heer wist voldoende. Hij kende haar verlangen.
Zo moet ook gij spreken tot Hem: “Heer, dien Gij Liefhebt is krank”! Op deze wijze moet gij Hem alles wat u aangaat vertrouwelijk mededelen, inzonderheid de vrees, die u weerhoudt te midden uwer kwellingen tot Hem te naderen. Aarzel niet langer Hem al uw gebreken te openbaren.
“Heer, dien Gij Liefhebt is ziek”!, want zij is vol van eigenliefde.

Aanmelden voor de nieuwsbrief