2 april 1983 – 16.05

Gaat en onderwijst alle volkeren !
Deze woorden heeft Jezus Christus niet alleen gesproken tot Zijn Priesterzonen, maar ook tot allen die navolgers genoemd willen worden, dus Apostelen zijn.
Weet kinderen, dat Ik vandaag gekomen ben omdat de Heer is opgestaan uit het graf, waarin zij Hem gelegd hadden.
Veel woorden zijn niet nodig om dit te kunnen begrijpen, want het leven van de Heer hebt gij allen beleefd tijdens deze Kruisdagen.
Gij hebt veel gebeden en Hem alle eer gegeven die Hem toekomt.
Maar niet alle kinderen hebben Zijn Woord begrepen. Zij verlangen een leven, dat niet met de H.Kerk overeenkomt.
Zij willen alleen Pasen vieren door het H.Misoffer. Dan is het voor velen gedaan.
Want zoals er geschreven staat, tenminste √©âˆš©nmaal per jaar biechten en de Paasmis bijwonen, vinden zij genoeg.
Toch is het niet voldoende wanneer iemand een grote zonde heeft begaan, dat een biechtcelebratie tot zijn recht komt om elke kwijtschelding te bekomen.
Velen zullen dan ook dit nimmer begrijpen en menen, dat elke grote zonde daarin ligt opgesloten als vergevingsgezindheid.
De H.Drievuldigheid zegent u allen in Hun Naam door de woorden van de Priester en de handoplegging van Uw aller Moeder.
Ik groet en dank u en zeg dan…Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief