Toewijding tot Maria

 

Heilige Maagd Maria, onze Moeder, wij wijden ons vandaag met hart en ziel toe aan Uw Smartvol en Onbevlekt Hart. Wij willen U met ziel en lichaam toebehoren, in al onze daden uw welbehagen zoeken, ons zonder voorbehoud en in totale overgave in Uw Handen stellen om het Rijk van God met U op te bouwen.
Uw Onbevlekt Hart is het meesterwerk van de Heilige Geest. Gij zijt vol van Genade, heel vervult van de Heer, van Zijn licht, Zijn Leven en Zijn Liefde.
De zonde heeft U zelfs niet beroerd.
Wees ons ideaal, de Ster Die ons leidt.
Gaarne zouden wij op U gelijken en steeds met U in vrede en vreugde op tocht gaan. Uw Hart werd doorboord. Gij hebt zoveel geleden voor ons aan de voet van het Kruis. Op zovele manieren hebt Gij ons Uw droefheid getoond omwille van onze lafheden, omwille van alle zonden van de wereld en het schouwspel van zovele van Uw kinderen die verloren gaan.
Wij willen ons verenigen met Uw Lijden.
Wij willen de zonden van de wereld herstellen, U en Jezus Hart troosten door onze trouw.
Wij willen delen in Uw verlangen: de wereld te redden, de zondaars te redden. Met dat doel willen wij met alle krachten Uw angstvolle oproepen beantwoorden en ons zonder aarzelen op de weg van gebed en boete begeven.
Wij willen werken, bidden en lijden met U, om Uw kinderen onze broeders en zusters te redden.
Wij willen trouw zijn aan ons dagelijks rozenhoedje in zoverre wij dit waar kunnen maken.
Wij verlangen vurig, dat het werkelijk gans ons leven zou verlichten en omvormen door de overweging van de mysteries en Uw moederlijke aanwezigheid.
Jezus, onze enige redder, indien wij ons zonder voorbehoud toewijden aan het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, is het alleen om U beter toe te behoren, opdat onze totale toewijding aan Uw Heilig Hart aangenamer weze, na eerst door Maria’s Hart te zijn gegaan.
Jezus, wij willen altijd geloven in Uw Liefde en zelfs voortdurend meer.
Wij willen ons in volle overgave in Uw Handen stellen, alles van U verwachten en ons door U laten leiden.
Wij willen U troosten om de ondankbaarheid van de mensen.
Help ons om van de Heilige Eucharistie de bron en het centrum van ons leven te maken.
Help ons om daar heel Uw Liefde te ontdekken, daar een eenheid te bewerken tussen U en ons in een unieke offerande en ons er aan te bieden aan de Vader in U voor het heil van de wereld. Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief