Het bestuur wenst u en al uw dierbaren een Zalig Pinksteren.

We hebben net het Hoogfeest van Pinksteren gevierd, het feest der christelijke vreugde, waarbij we herdenken dat de H. Geest neerdaalde over de Apostelen. De H. Geest, de derde persoon van de H. Drieëne God en de Bruidegom van de H. Maagd Maria.
Vooraleer Jezus ten Hemel was opgevaren had Hij beloofd de H. Geest te zenden aan de Apostelen en aan de  volgelingen. Wij hebben de H. Geest nodig. De Geest van Wijsheid, van Verstand, van Raad, van Sterkte, van Wetenschap, van Godsvrucht en de Geest van vreze des Heren, de zeven Gaven van de H. Geest.
We leven in een tijd die voor velen zwaar en moeilijk is. Een tijd van oorlogen en geweld, waarin velen het moeilijk hebben om zich staande te houden. Het is niet altijd gemakkelijk om dan het juiste pad te volgen. Als christenen moeten we dan toch proberen om Jezus na te volgen, de naastenliefde te bewaren en het Kruis lief te hebben en het niet te verwerpen.
Gelukkig hoeven we ook niet alleen ons Kruis te dragen en wordt het verlicht door de Gaven van de H. Geest. Laten we Hem daarom ook niet alleen met Pinksteren vragen om Zijn Hulp en Genade, maar elke dag, om mede daardoor ons Kruis te verlichten.

” Laat de H.Geest Zijn werking verrichten in
uw aller harten, dan zal de vrede en Zegen met u zijn”.
Turris Davidica Boodschap van 22.5.88

Het bestuur wenst u en al uw dierbaren een Zalig Pinksteren.

Aanmelden voor de nieuwsbrief