9 mei 1982

…De grootste vreugde van Mij was, te gevoelen in een Zuivere Schoot, de Verlosser, Uwen en Mijnen God innig met Mij verenigd.
Ook u is het gegeven in de zoete omhelzing der liefde van Jezus Christus de reinste vreugde te smaken. Want is Hij niet geheel ook de uwe ? Is Hij niet in u, geheel Hij het was in Mij ?
Maak de gevoelens van Ruth tot de uwen en zeg: “Neen Heer, ik zal U nooit verlaten, maar gaan waarheen Gij wilt !”, vastbesloten als ik ben op het innigste met U verenigd te blijven, zal ik U beminnen in het leven en in de dood!
Uwen Wil zal ook de mijnen zijn, want Gij zijt mijnen God !

Aanmelden voor de nieuwsbrief