7 oktober 1992

…De Heer laat jullie na de H.Communie den Troost Zijner Heilige Tegenwoordigheid niet langen tijd genieten.
Zeggen jullie, vóór Hij u Verlaat, met de bruid van het Hooglied: “Ik zal Hem vasthouden, ik zal Hem niet verlaten “!
Dan zal Hij u de Genade Verlenen Zijn Vertroostingen dankbaar aan te nemen, zonder Ze te zeer te verlangen. Hij zal er jullie geheel en al niet van Beroven, opdat ge Hem niet ontrouw worde, als jullie getrouwheden op een te grote proef worden Gesteld. En gij, door Jezus Christus bevoorrechte ziel, blijf niet bij de rust der dankzegging, ga uit Het Heiligdom, vast besloten tot den strijd, vlijtig in de beoefening van goede werken, sterk door de toewijding aan Jezus Christus en door de liefde tot Hem.

Aanmelden voor de nieuwsbrief