6 april 1980

…Mijn kinderen, wanneer gij nog kunt zeggen, dat ge bidden kunt, behoort gij onder de duizenden, die God heeft uitverkoren.
Ga dan onder de hoede des Hemels en met Het Bloed van Jezus op uw lippen en Zijn Liefde in uw harten, al uw plichten als kind van God vervullen en door uw voorbeeld luid verkondigen, dat Jezus, in u verrezen zijnde, met Zijn Geest uw gedachten bezielt. De gedachte aan Zijn Tegenwoordigheid drukke het zegel op al uw handelingen, ja zo, terwijl gij met de mensen spreekt, dat al uw gedachten naar de Hemel gericht zijn.
Ja het Tabernakel en de Hemel zijn het vooral, die uw blikken moeten boeien zonder ophouden. Want Jezus in het Tabernakel onder de sluier der geheimen in de diepste stilte verborgen, zal eerst in de Hemel de Grootheid Zijner Macht en Zijn eeuwige Schoonheid openbaren.
Ga niet heen zonder u bij de gedachten aan uw nietigheid diep te vernederen, opdat Gods Genade overvloedig in u wone.
Jezus Christus verloste de wereld door Zijn ontberingen te Bethlehem en door Zijn Offer op Golgotha en uw Moeder werd deelgenote in het Verlossingswerk door in de armoede van Mijn Zoon te delen en Mijzelf te offeren onder het Kruis.
Laat dit beider Offer in u allen worden voortgezet door liefde en toewijding van uzelve voor uw medemensen.
Gij kunt in waarheid tot de Engelen, Die het Lichaam van Jezus in u aanschouwen, zeggen: Dit is Het Vlees van mijn vlees, evenzo moet de Verrezen Jezus van u kunnen zeggen: “Dit is de voortzetting van Mijn Offer”!
Overweeg dit Woord van het Evangelie: Zij gingen met vrees en grote blijdschap weg!
…Vernieuw gedurende uw bezigheden van tijd tot tijd een verzuchting, uit een hart dat liefdevol opziet naar Hem om Hem behulpzaam te zijn voor hen die behoeftig zijn.
En wanneer men u onverhoeds zou vragen: wat doet gij?, gij antwoorden kunt: Voor Hem Die mij verlost heeft! Wat een vreugde voor Mij, jullie Moeder, maar vooral wat een eer voor God! Want geef de eer aan wie ere toekomt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief