31 maart 1985

…Zorgen moeten u leren uw ogen op God te richten, naar Hem op te zien en niet te steunen op uzelf. Al uw zaken, uw plannen, vertrouw ze aan Hem toe. Uw eer en gezondheid, uw leven en dood, geef alles aan Hem en zeg Hem dikwijls

Lieve Heer, Gij zijt zo mateloos goed, ik vertrouw u toe alles wat mij belemmert, alles wat mij dierbaar is. Laat alles strekken tot Uw eer en glorie en leer mij meer aan U te denken, bezorgd te zijn om U alleen. De deelname van het H.Sacraficie der Mis, het zorgvuldig ontvangen van de H.Sacramenten, die Hij heeft ingesteld, zal u de genade geven die gij zo nodig hebt. Verberg u in Zijn Vrede en Zijn Vreugde, vestig daar uw verblijf.
Zeg bij uzelf

hic habitabo ; hier wil ik wonen, dit is mijn schuilplaats, mijn toevluchtsoord. Dit is de plaats van mijn keuze, hier vind ik de vrede van God en de vrede van Christus die alle begrip te boven gaan. Langs deze weg komt gij tot de diepe vrede des harten, d.w.z. tot het bezit van God en langs geen andere weg.

Aanmelden voor de nieuwsbrief