3 november 1988

…Hier voor U staat op Het Altaar Jezus’ H.Aanschijn, wat vandaag elf jaren geleden begon te Bloeden over Zijn Afbeelding.
Aanbidt Hem in het diepe gevoel Uwer ellende en onwaardigheid.
Spreek vol vertrouwen tot Hem
Zie mij hier o mijn God zoals ik ben.
Spreek tot mij want ik ben niet in staat tot U te spreken.
Mijn hart is koud en van alle gevoel verstoken !
Gij zijt bij mij en toch waan ik mij alleen.
Laat mij voelen Heer, dat Gij spreekt tot dit verkleumde ijskoude hart, dat U niets weet te antwoorden, maar toch altijd beminnen zal en geheel en onverdeeld U toebehoren.

Aanmelden voor de nieuwsbrief