28 maart 1986

…De liefde die Jezus altijd voor u heeft, maar bijzonder tijdens Zijn Heilig Lijden, dringt u, Hem boven alles te beminnen.
Het is onmogelijk Hem niet te beminnen als gij bij het bidden van de Kruisweg overweegt, wat Hij voor u gedaan heeft.
Waar vindt gij zulk een mens, die eenzelfde lijden voor u over heeft ?
Beschouw daarom met de ogen des geloofs Uwen Verlosser.
Kus in den geest de Wonden van Zijn Handen en Voeten.
Nader eerbiedig tot de Wonde van Zijn Hart…..
Vang enige druppelen op van Het Bloed, Dat eruit vloeit.
Laat vaak deze smeekbede over uw lippen komen
“Kom o Heer en neem bezit van mijn arm hart, vervul het met Uwe Tegenwoordigheid, want het wenst vurig U te bezitten en U oprecht te beminnen.”
…Laat Hem Zijn Verlossingswerk in uw hart voltooien door u de vruchten van Zijn Lijden ruimschoots te doen ondervinden.
Vraag Jezus om te kunnen blijven bidden met een diep geloof en Hem te kunnen smeken
“Heer vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij proberen onze schuldenaren te vergeven, evenals U ons alles vergeeft in Uw Verlossingswerk door het Heilig Sacrament van de Biecht !”
De oorbiecht moet geschieden bij grovelijk God beledigd te hebben.

Aanmelden voor de nieuwsbrief