27 maart 1979

…Weet Mijn kinderen, dat gij bij alle Genade, die men u geeft, nooit alleen kunt staande blijven, want de vijand van uw ziel zoekt naarstig rond of hij u kan neervellen.
Dagelijks wordt de mens door onzichtbare geesten belaagd en één hevige bekoring kan met één stoot deze ziel doen vallen. Elk ogenblik heeft de mens Gods Hulp en Genade nodig. Bid daarom tot Jozef: “Schrik der duivelen en Troost der ongelukkigen, bid voor ons”!

Aanmelden voor de nieuwsbrief