26 mei 1988

…Het diepe gevoel uwer onwaardigheid, gepaard gaande met een onwrikbaar geloof en een vast vertrouwen, is een den Heer zeer aangename gesteltenis.
Gij moet ze in uw hart opwekken en wanneer u een ontmoedigende gedachte overvalt, herhaal dan met ootmoed en kalmte
“Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één Woord en mijn ziel zal gezond worden !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief