26 juni 1988

…Stelt u zich voor bij het ontvangen der H.Communie, alsof gij uw lippen drukt op de Geopende Zijde van Jezus, ten einde Zijn Kostbaar Bloed te drinken en deelachtig te worden aan al de verdiensten Zijns Lijdens.
Zeg dan dikwijls tot Hem
Boetend Hart, dat den losprijs voor onze zielen hebt betaald, help mij de banden der zonde te verbreken, de kwade gewoonte te bestrijden, zijn zinnen te versterven en door de boetvaardigheid, aan God de eer terug te geven, die ik Hem door mijn zonde ontnomen heb.

Aanmelden voor de nieuwsbrief