26 april 1979

Mijn kinderen, ge bent in de veronderstelling, dat ge voldoende bidt en enigszins vraagt ge zich zelf misschien af: Haalt bidden wel wat uit, bereikt men daar wel mee wat we eigenlijk wensen?
Hoevele offers kent ge in dit leven en wat je alle moed ontneemt.
Blijf echter volharden en bid gerust zoals Jezus: “Vader laat deze kelk aan mij voorbij gaan”, maar blijf dan niet steken, maar durf ook te zeggen: “doch niet mijn wil maar de Uwe geschiede”.
Het doet er niet toe in welke vorm dan ook je gebeden zijn, zelfs praten is de Vader zeer aangenaam.

Aanmelden voor de nieuwsbrief