25 mei 1982

…Wanneer gij niet meer weet wat te moeten doen, zeg dan
O Jezus zendt mij Uw Geest van Licht, van Wijsheid en van Waarheid, opdat Hij mijn hart vernieuwe en met Zijn kostbare gave vervulle !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief