24 mei 1981

Mijn kinderen, elke dag opnieuw doet gij een beroep op Uwen Heer via Zijn Moeder of Vader Jozef. Vandaag zult gij het doen om door uw algehele verlatenheid hulp te vinden bij Haar, Die gij Hulp der Christenen noemt.
En waarom noemt ge Mij dan wel Hulp der Christenen en niet “Hulp van elk levend wezen ?” Want een Moeder, Die door de Vader gezonden is, blijft Moeder voor allen; om elkeen Haar hulp te bieden.
Te allen tijde kunt gij bij Mij uw nood klagen, aan Mijn Hart komen schreien, om uiteindelijk troost te vinden.
…Ga op zoek naar hem die iets mist en zich in een hopeloze situatie bevindt. Als gij zegt uw hulp aan te bieden zal de Vader ook u niet tevergeefs laten roepen. Maar de Hemelse Vader heeft ook uw hulp nodig, uw materiële hulp en uw gebed.
…En als gij dan gehoor geeft aan deze noodkreten zult ook gij genoemd kunnen worden: Hulp der Mensheid. Als gij een oprechte liefde bezit tot uwen broeder zult gij ook bereid zijn alles op te offeren wat u behaagt en het veilig weten te verdelen met hen die hulpbehoevend zijn.
Iedere dag hoort gij vanuit het binnenste van uw hart, dat men u nodig heeft. Gij zijt evenwel op aarde om Uwen God te dienen en zó de mensen. De donkere nachten zullen de mens aanzetten tot gebed, maar zij die steeds gewaakt hebben over hun eigen ziel èn die van anderen, zullen heldere dagen vinden, zodat de donkere nachten wijken, omdat Jezus steeds met hen zal zijn.
Bidt Uwen Heer om de genade door bij elke beproeving het “fiat” te kunnen geven en uitspreken. Het woord, dat Zijn Maagdelijke Moeder zo innig met Hem verenigde en Hem bezit liet nemen van Haren Schoot.
Zeg dan
Hulp der Christenen en Moeder van de gehele mensheid red Uw volk voor de ondergang naar waar het reeds op weg is.
Wanneer gij een ander meer kunt beminnen dan uzelve, dan hebt gij uw hulp reeds geboden en zo kunt gij steunen op de hulp van Haar Die Uw aller Moeder is !
Reik Mij uw helpende hand voor immer en altijd en de vrede zal met u zijn !

Aanmelden voor de nieuwsbrief