22 januari 1979

Oh Heer, laat boze tongen spreken: “Ik heb U lief Heer, houd mij vast. Het is nog tijd Heer, hoor mijn smeken, oh red mijn ziel van zondenlast.”
Wanneer gij de goede weg gekozen hebt, zult gij weten niet meer te kunnen ophouden met bidden, maar meer zou de drang in u opkomen, dat gij blijft hunkeren naar nog meer gebed.
Toch moet ge weten lieve kinderen, dat de liefde boven het gebed moet uitstralen. Als deze niet aanwezig is, zal ook je bidden niet worden gehoord.

Aanmelden voor de nieuwsbrief