21 juli 1979

Mijn kinderen, dank God voor hen, die uw zorg en vreugde zijn!
Bid voor hen, die naast u leven, zodat gij tijd en aandacht voor elkander hebt, zodat ge vreugde blijft vinden met en vóór elkaar.
Bid voor hen, die door rechten en plichten met u verbonden zijn.
Zorg ervoor, dat gij bidt voor hen, die gij uw vijanden noemt, nog meer dan voor uw vrienden en zeg steeds wanneer men u het leven moeilijk maakt: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”!

Aanmelden voor de nieuwsbrief