2 maart 1981

…Doch hoe meer men hier beneden deelt in het Lijden van Zijn Heer, des te groter zal ook zijn deel zijn van Gods Heerlijkheden.
‘t Is gemakkelijker God te danken en te beminnen als het geluk op aarde de mens toelacht, maar een grootmoedig hart wordt gevorderd om het kruis te verkiezen boven de geneugten op de Thabor en met een heilige durven spreken
“Geef mij Uw Kruis o Jezus want ik wil niet leven zonder smart, als ik U zie lijden uit liefde tot mij”.
Het zal u daarom een troost zijn te kunnen lijden voor Hem en het kruis te aanvaarden zonder zelfbeklag.

Aanmelden voor de nieuwsbrief