18 december 1988

…Het kleine Jezuskindje, de lang verwachte Messias, vraagt u, iets te willen doen om aan Zijn Kinderhartje enige troost te bieden.
Zijn Kostbare Oogjes zijn vol tranen vanwege het doden van de vele ongeborenen, de kleine volwaardige mensjes, die zó kwetsbaar zijn in het prille beginnende leven, want de moordenaars rukken hun pas begonnen leventje uit de schoot van hun moeder, die dit ongewenste vreemdelingetje van zich laat afstoten.
Als de mens met zijn moderne wetenschap denkt, de kunst te verstaan om voor de zieke mens de beschadigde cellen te kunnen vervangen met gezonde van menselijke embryo’s, hoe kan hij dan zeggen, dat deze kleine wezentjes nog geen volwaardige mensen zijn, noch enig gevoel hebben, als deze kindermoordenaar aast op deze levende organen ? Als deze hersencellen zieke mensen weer gezond zouden maken, dan moet hij toch beter weten, dat dit kleine hoopje, één en àl wezenlijk, het menselijk leven in zich draagt.
Als iemand durft te beweren, dat het géén moorden zijn, omdat volgens hun z.g. wetenschap, deze embryo’s geen levende wezens zijn, waaròm slaat men dan de hand hieraan om te gaan experimenteren met de hersencellen van dit kleine hoopje mens ?
Als dit geen levend wezen zou zijn, behoefde men ook niet te beginnen om deze gezonde cellen bij een zieke mens te planten. Als hersenen niet dood zijn, kán men niet spreken van geen levend wezen.
Nederland, weet wat U wacht !
God zal straffen, want als gij de hand slaat aan een van deze kleinen, had gij beter nooit worden toegelaten in de moederschoot. Weet, als iemand de hand slaat aan deze kinderen, dat hij eens geoordeeld wordt door de Rechtvaardige Almachtige God.
Bidt kinderen, bidt voor deze zondaren opdat zij eens hun zonden inzien en belijden, voordat het te laat mocht zijn, zodat zij zeggende erkennen
“Heer ik weet, dat Gij mij met Recht zoudt straffen, indien Gij mij van de Zoetheid Uwer Hemelse Vertroostingen en van het gemak, mij vertrouwelijk met u te onderhouden beroofde en mij overliet aan de dwaze, moordende werken, die gedurende mijn leven zich uitsluitend met de laffe, moderne wetenschap bezig hielden “.

Aanmelden voor de nieuwsbrief