16 juli 1979

…Gij bent vrij in de keuze Mij tot Moeder van Goede Raad te nemen, of een vergankelijk schepsel aan te hangen, zich met Mij te verenigen of van Mij verwijderd, de kwelling van uw geweten te verduren.
Bid: “Heer, ik geef mij met blijdschap over; richt mijn wankele schreden naar U en Uw Moeder”!

Aanmelden voor de nieuwsbrief