13 juni 1985

…Het zal u bekend zijn, dat de satan reeds de vlucht neemt, als hij de naam en het gebed hoort uitspreken
“Heer red ons ! als het “gevaar” ons bedriegt, dat Gij de God zijt, Die ons niet hoort !” Zelfs bij de aanroeping van uw Bewaarengel zult gij u veilig weten. Vraag om bijstand van de H.Aartsengel Michaël, die “hem” voeren zal naar de eeuwige afgrond, de hel.
…Wie tot hoge contemplatie wil komen, zal nederig erkennen, dat God het is, Die ons alles geeft.
Jezus heeft het aloude gebod opnieuw voorgehouden als het eerst noodzakelijke, het alles overtreffende
“Gij zult de Heer Uw God liefhebben met geheel uw hart !”
De Goddelijke werking wordt in feite echter vaak gebonden door de menselijke vrijheid. Wie dankbaar is tegenover Jezus, omdat Hij Zijn Heilig Bloed heeft doen vloeien en van die dankbaarheid de voortdurende stemming maakt van Zijn Hart, zal met Jezus innig omgaan.
Wat een voorrecht telkens tot Jezus te mogen zeggen
“Gij hebt voor mij Uw Bloed gegeven “, volgt dan niet spontaan
“ik geef U mijn gehele leven ?”
Wie Jezus’ Lijden overweegt en denkt aan het vloeien van dat H.Bloed, komt tot diep en innig mede-lijden.
Lieve kinderen, blijf met Jezus’ Lijden en Kruis verbonden, dan zal Hij u voeren naar de bron van eeuwig samenzijn met Hem.

Aanmelden voor de nieuwsbrief