11 maart 1981

…Altijd zal er lijden zijn, doch dit mag enkel van God komen en niet door de mens zijn medemens worden aangedaan.
Doodt niet en laat niet doden, doch roep de Heilige Michaël aan om hen te beschermen tegen elke lage list die aan de mens door de duivel wordt ingegeven en roep vaak de H.Jozef aan als Patroon van de Stervenden, “bidt voor hen “! en “Hart van Jezus in Uw doodsstrijd, ontferm U over deze kleine ongeborenen die nu al stervende zijn.
Mijn Woorden zijn lang, maar toch nog te kort om elk hart te treffen.
Laat daarom de herinnering aan Jezus’ Lijden voor hen een waarschuwing zijn die menen te mogen beschikken over leven en dood.
God heeft allen lief, de allerkleinsten, doch ook hun moordenaars.

Aanmelden voor de nieuwsbrief